Eerste zonnepanelen in Hamstraat-Den Bulk Nederename

ASTER is een initiatief van de Vlaamse sociale huisvestingssector, met de bedoeling om te investeren in duurzaam sociaal wonen. In onze wijk Den Bulk hebben we het 30.000ste ASTER-zonnepaneel gelegd. Een eerste dus voor onze woonmaatschappij. We mochten daarvoor Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele ontvangen. Samen met onze directeur Jeanique Van Den Heede, voorzitter Stefaan Vercamer en de directeur van ASTER Sven Van Elst ging de minister van Wonen het dak op om er het zonnepaneel eigenhandig op te leggen.

De installaties werden geplaatst door EnergyVision en worden ook door hen gemonitord en onderhouden. 48 van onze sociale woningen in Oudenaarde werden belegd met zonnepanelen, dat zullen 477 zonnepanelen in totaal zijn. We hopen uiteraard dit project verder uit te breiden naar andere regio’s. Deze installatie is belangrijk, enerzijds is duurzaamheid het sleutelwoord, anderzijds bieden we betaalbare energie aan bij onze huurders, waardoor we mee strijden tegen de energie-armoede.

ASTER maakt het op die manier mogelijk om met de sector mee te werken aan de klimaatambities van Vlaanderen. Jij als huurder betaalt op het moment dat de zon schijnt een tarief dat ongeveer 25% lager ligt dan het sociaal tarief of het markttarief. De Vlaamse regering betaalt de tarieven en garandeert zo dat de gelijktijdig verbruikte zonnestroom de goedkoopste elektriciteit is voor jou. Jij betaalt aan ons enkel de zonnestroom die je verbruikt wanneer de zon schijnt. De elektriciteit die niet wordt verbruikt, verkopen wij aan Energie.be.

Eerste zonnepanelen in Hamstraat Den Bulk Nederename