Wat als ik problemen heb met het betalen van de huur?

Als je de huurprijs niet op tijd betaalt, sturen we je een herinneringsbrief. Je krijgt dan enkele dagen om de openstaande schuld te voldoen. Als de betaling nog steeds uitblijft, sturen we een tweede herinneringsbrief. Houd er rekening mee dat er altijd kosten in rekening worden gebracht voor te late betalingen.

Bij een huurachterstand van 2 maanden ontvang je een ingebrekestelling. Als de huur nog steeds niet wordt betaald, schakelen we een advocaat in en wordt er een gerechtelijke procedure gestart om de huur te innen.

Als financiële problemen de reden zijn voor de schuld, raden we je aan om contact met ons op te nemen. We kunnen samen bekijken of we een afbetalingsplan kunnen opstellen. Het is belangrijk dat je je strikt aan dit plan houdt. Als je de huur of de aflossing voor de eerste keer niet betaalt, wordt je dossier onmiddellijk aan de advocaat overgedragen voor gerechtelijke inning.

We raden je ook aan om contact op te nemen met het OCMW van je gemeente voor verdere ondersteuning.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor huurders