Toegankelijkheidsverklaring

De Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen (WMVLA streeft ernaar zijn website toegankelijk te maken, overeenkomstig de nationale wetgeving tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website van WMVLA (www.wmvla.be).

Nalevingsstatus

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Europese Richtlijn (EU) 2016/2102 inzake de toegankelijkheid.

Niet-toegankelijke inhoud

Niet alle PDF-bestanden zijn mogelijk leesbaar met een screenreader.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 20/12/2023.

Feedback en contactgegevens

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via info@wmvla.be.

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds een klacht indienen bij onze klachtenbeheerder, via info@wmvla.be.

Toekomstgerichte acties

WMVLA streeft ernaar om in 2023 een volledig toegankelijke website te lanceren waarbij rekening gehouden wordt met de geformuleerde tekortkomingen.