Mijn gezinssituatie is veranderd

Mijn partner komt bij mij wonen

Als je wilt samenwonen met je partner in je toekomstige sociale woning, is het belangrijk dat je dit laat weten. We houden namelijk rekening met het inkomen van je partner bij de berekening van de huurprijs. Bezorg ons de volgende documenten:

  • Het meest recente belastingaanslagbiljet van je partner.
  • Een diploma of getuigschrift Nederlands voor je partner.

Als je getrouwd bent of wettelijk samenwoont, wordt je partner meteen als medehuurder beschouwd. Het is belangrijk dat jullie beiden aan de vereiste voorwaarden voldoen om een huurwoning te kunnen krijgen. Als dat niet het geval is, mag je partner niet in de woning wonen.

Als je met je feitelijke partner wilt samenwonen, beschouwen we hem of haar pas als huurder na een jaar samenwonen. Jullie moeten nog steeds aan alle voorwaarden voldoen, anders mag je partner niet mee in de huurwoning wonen.

Een meerderjarige persoon komt bij mij wonen

Als je een meerderjarige persoon (zoals een ouder, familielid of vriend) in je huurwoning wilt laten wonen, moet je ons hiervan op de hoogte stellen. Dit is namelijk niet altijd toegestaan. Als de persoon die bij je wil intrekken een inkomen heeft, houden we rekening met dat inkomen bij de huurprijsberekening. Bezorg ons de volgende documenten:

  • Het meest recente belastingaanslagbiljet van de persoon die bij je komt wonen.
  • Een diploma of getuigschrift Nederlands voor deze persoon.
  • Een attest van je gezinssamenstelling.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor huurders