Hoe wordt mijn huurprijs berekend?

We berekenen je huurprijs op basis van een aantal parameters.

We vertrekken steeds vanuit jouw inkomen

We kijken hiervoor naar het inkomen van je meest recente aanslagbiljet. Vanuit het geïndexeerde inkomen vertrekken we voor de berekening van je huurprijs.

Wat bedoelen we met ‘inkomen’?

Met inkomen bedoelen we het gezinsinkomen, afzonderlijk belastbaar inkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming aan personen met een beperking, leefloon en de van belasting vrijgestelde beroepsinkomsten uit het buitenland of verworven bij een Europese of internationale instelling.

Meer info op vlaanderen.be

Vervolgens kijken we naar volgende zaken

 • De marktwaarde van je woning
  Deze marktwaarde is de waarde van je woning. Die wordt bepaald door een huurschatter. De prijs komt overeen met de maandelijkse huurprijs die iemand zou betalen op de particuliere markt.
 • Energiecorrectie
  Dit is een bijdrage die je levert omdat je woning voldoet aan bepaalde energetische eisen waardoor je een lager energieverbruik hebt. Een betere energiescore zorgt dus voor een hogere huurprijs.
 • Patrimoniumkorting
  een korting die wordt bepaald door de waarde van jouw woning
 • Gezinskorting
  Dit is een korting die je krijgt voor kinderen ten laste of invaliditeit (maandelijks 19 euro per persoon)
 • Sociale korting
  De korting die je krijgt om sociaal te wonen
 • Huurlasten
  De huurlasten zijn eigenlijk een soort voorschot. Je betaalt dit bedrag om gemeenschappelijke kosten te dekken, zoals het onderhoud van gedeelde ruimtes en de lift. Dit wordt maandelijks bij de huurprijs opgeteld.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor huurders