De Vlaamse Woonlening?

Het Vlaams Woningfonds verstrekt de Vlaamse woonlening aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen voor:

  • de aankoop van een woning of appartement eventueel gecombineerd met werken
  • het behoud van een woning of appartement ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning eventueel gecombineerd met werken
  • werken aan een woning of appartement

De kredieten van het Vlaams Woningfonds zijn sociale kredieten. Bijgevolg dient niet alleen rekening gehouden te worden met je maandinkomen. Zo sturen wij ook steeds een expert ter plaatse om de woning of het appartement te beoordelen. De dossierbehandeling is bijgevolg complexer en vraagt meer tijd dan bij een commerciële bankinstelling. Het Vlaams Woningfonds kan zich daarom niet engageren om zekerheid over het gevraagde krediet te bieden binnen de termijnen van een opschortende voorwaarde van een verkoopovereenkomst.