Ik weiger het aanbod

Als je aanvankelijk interesse toonde in de aankoop van een koopwoning of bouwgrond en later, bij de toewijzing, besluit om er toch niet mee door te gaan, wordt dit beschouwd als een weigering.

Bij een weigering betalen we het inschrijvingsgeld niet terug en verwijderen we jouw inschrijving uit het register. Daarom is het van groot belang om zorgvuldig te overwegen of je daadwerkelijk de woning of bouwgrond wilt kopen, voordat je instemt met de aankoop en de daarmee gepaard gaande verplichtingen. Dat voorkomt onnodige financiële consequenties en behoudt de integriteit van het inschrijvingsproces.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kopers