Terugbetaling

Hoe betaal je de Vlaamse woonlening terug?

Je betaalt de Vlaamse woonlening terug met een vast maandelijks bedrag waarin zowel de intresten als de kapitaalaflossingen begrepen zijn. Bij het kredietaanbod krijg je van ons een aflossingstabel, zodat je steeds kan nagaan hoe de afbetaling verloopt.

De betalingen gebeuren via een Europese domiciliëring.

Kan je de Vlaamse woonlening vervroegd terugbetalen?

Je kan je Vlaamse woonlening vervroegd terugbetalen, mits het betalen van een wederbeleggingsvergoeding die gelijk is aan drie maanden intrest op het vervroegd terugbetaald kapitaal.