Kosten

Dossierkosten

Het Vlaams Woningfonds rekent een dossierkost van 100 euro aan bij het openen van een kredietaanvraag. Hiermee zijn alle administratieve kosten van de kredietaanvraag gedekt. Het Vlaams Woningfonds rekent geen schattingskosten aan.

De dossierkost wordt terugbetaald indien, om welke reden ook, niet tijdig wordt ingegaan op het u gedane schriftelijk kredietaanbod.

Kredietaktekosten

Dit zijn kosten die verband houden met de akte van het krediet die bij de notaris moet getekend worden. De kredietaktekosten omvatten zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Voor een Vlaamse woonlening worden deze erelonen met de helft verminderd. Klik hier voor een gedetailleerd overzicht van de geraamde kredietaktekosten bij het Vlaams Woningfonds.

Aankoopaktekosten

Dit zijn de kosten die verband houden met de akte van de aankoop die bij de notaris moet getekend worden. De aankoopaktekosten omvatten zowel een aantal taksen als het ereloon van de notaris. Dit ereloon wordt met ongeveer 302,50 euro (incl. btw) verminderd als het een aankoop met toepassing van verminderd registratierecht betreft en als je minstens de helft van de aankoopprijs leent bij het Vlaams Woningfonds. Bereken hier uw aankoopaktekosten.

Handlichtingskosten

Als een hypothecair krediet wordt overgenomen bij het behoud van een woning ingeval van een echtscheidingsprocedure of beëindiging van de samenwoning, zijn er ook handlichtingskosten verschuldigd. Dit zijn de kosten voor de opheffing – ook “handlichting” genoemd – van een bestaande hypotheek.