Wie krijgt voorrang?

Voldoe je aan alle voorwaarden? Dan kom je op de wachtlijst terecht. Als er een nieuwe woning wordt toegewezen (of er is een nieuw project klaar dat kan worden toegewezen), schuif je mee op naar voren. Op het moment dat je bovenaan staat en er een woning vrijkomt die aan jouw verwachtingen en gezinssamenstelling voldoet, dan krijg je deze woning toegewezen

Er zijn wel enkele voorrangsregels. Als je aan deze regels voldoet, kan het gebeuren dat je een hogere positie op de wachtlijst krijgt. Aan de andere kant kan het ook gebeuren dat je af en toe een plekje terugzakt op de lijst als gevolg van deze regels.

Hiervoor krijg je voorrang

  • Jouw woning werd onbewoonbaar verklaard en heeft voldoende punten om een voorrang te zijn.
  • Je woont al in een sociale huurwoning maar je woont te groot of te klein. In dat geval kan je een voorrangsmutatie aanvragen.

Opgelet!

Er wordt achtereenvolgens voorrang verleend aan de kandidaat-huurder die:

  • In de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is of geweest is van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is
  • In de periode van zes jaar voor de toewijzing minstens drie jaar inwoner is van een gemeente binnen het werkgebied van de verhuurder

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kandidaat-huurder