Laatste kans om je kandidatuur te bevestigen in het Centraal Inschrijvingsregister

Wie nog niet reageerde op de eerste actualisatiebrief, zal eerstdaags een herinneringsbrief in de bus krijgen.
Wie voor 5 juli niet reageert, zal geschrapt worden van de wachtlijst.

Je kan steeds bij ons terecht voor hulp tijdens de gekende openingsuren.