Einde van de huur

Dienst verhuurbeheer

info@wmvla.be 055 31 62 14

Stopzetting van het huurcontract

Het huurcontract dat je afsluit met WMVLA valt onder de Vlaamse Woninghuurwetgeving. Hierdoor zijn de wettelijke regels met betrekking tot opzegging van toepassing op zowel jou als verhuurder en WMVLA als huurder. Voor gedetailleerde informatie over de opzegmogelijkheden kun je de ‘Vulgariserende toelichting van de Vlaamse Overheid’ raadplegen.

Het beëindigen van de huurovereenkomst is mogelijk voor zowel jou als verhuurder als voor WMVLA als huurder, afhankelijk van specifieke voorwaarden. Op het moment van beëindiging zullen we contact met je opnemen om een eindinspectie uit te voeren en de sleutels over te dragen. Tijdens deze inspectie vergelijken we de huidige staat van de woning met de staat bij aanvang van de huurovereenkomst. Op deze manier kunnen we gezamenlijk vaststellen welke schade is ontstaan en of dit te wijten is aan normale slijtage of aan huurschade. Op basis hiervan worden eventuele herstellingen of vergoedingen besproken.

Bij het verstrijken van de opzegtermijn zal WMVLA de sleutels aan jou teruggeven, wat het definitieve einde van de huurovereenkomst betekent. Vanaf dat moment zijn er geen wederzijdse rechten of verplichtingen meer tussen jou en WMVLA.