Hoe verloopt het aanbod?

Zodra een project is voltooid, starten we met de verkoop van de woningen. We benaderen alle ingeschrevenen in de betreffende gemeente en nodigen hen uit voor een kijkdag. Tijdens deze dag heb je de mogelijkheid om deel te nemen aan het toewijzingsproces en je voorkeur voor een bepaald lot door te geven.

Toewijzingsregels

De toewijzing gebeurt op basis van de chronologische volgorde van inschrijving op de wachtlijst. Echter, als je een sterke band met de gemeente kunt aantonen, krijg je voorrang boven degenen die zich eerder hebben ingeschreven maar geen dergelijke band kunnen aantonen.

Je kunt aanspraak maken op voorrang als jij of je partner gedurende minimaal 6 jaar onafgebroken in die gemeente of een aangrenzende gemeente hebben gewoond. Ook als je minstens halftijds in die gemeente werkt, kom je in aanmerking voor voorrang. Bovendien kan voorrang worden verleend als je een maatschappelijke, familiale, sociale, of economische band met de gemeente hebt die vereist dat je daar woont.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kopers