Historiek

In de regio Vlaamse Ardennen waren 3 sociale huisvestingsmaatschappijen actief met maatschappelijke zetel gevestigd in Oudenaarde.

  • De maatschappij Eigen Haard was gesticht in 1937 en behoorde tot de koopsector;
  • Elk Gezin een Dak werd gesticht in 1923. Haar activiteiten waren toegespitst op de huursector;
  • De Gewestelijke bouwmaatschappij der Vlaamse Ardennen was de jongste maatschappij en werd gesticht in 1960. Ook deze maatschappij was actief in de huursector.

Met het oog op de toekomst leek een fusie tussen de 3 maatschappijen de aangewezen oplossing. Hierbij werd een middelgrote maatschappij gecreëerd die goed kon gestructureerd worden.

Bijkomend voordeel was dat de huur- en koopactiviteiten zo werden samengebracht.

Op 17 juni 1999 vond een fusie plaats. Hierbij werd een nieuwe vennootschap opgericht, met name de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen, cvba met sociaal oogmerk.

De vennootschap werd op 23 maart 1999 erkend door de VHM onder nummer 427.

Het werkingsgebied strekte zich uit over 15 gemeenten.

Doorheen de jaren legde de wetgever ons op om minimaal 1000 woongelegenheden in eigen beheer te moeten hebben en dat er nog slechts één woonactor per gemeente kan zijn. Een volgende fusie lag daardoor voor de hand. De Nieuwe Haard voldeed niet aan het minimum aantal woongelegenheden en zowel De Nieuwe Haard als de SHM Vlaamse Ardennen waren actief in hetzelfde gebied.

Fusie tussen SHM Vlaamse Ardennen en De Nieuwe Haard

Op 30/09/2021 keurde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen SHM Vlaamse Ardennen en De Nieuwe Haard goed. We bundelden onze krachten en gingen verder als één woonactor, de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen. We slaagden erin om deze fusie slechts op enkele maanden te realiseren. Het werkingsgebied van de fusievennootschap strekte zich uit over 14 gemeenten.

In het zomerreces van 2021 keurde de Vlaamse Regering het decreet Woonmaatschappijen goed. Daardoor zou nog slechts 1 woonactor in een gemeente actief kunnen zijn en werden de activiteiten van sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samengevoegd.

Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen

Op 05/02/2022 legde de minister van Wonen de werkingsgebieden voor de nieuw te vormen woonmaatschappijen vast. Onze vennootschap kreeg het werkingsgebied Vlaamse Ardennen toebedeeld. Dat betekent concreet dat wij actief zijn in 15 gemeenten: Wortegem-Petegem, Kluisbergen, Ronse, Maarkedal, Horebeke, Brakel, Oudenaarde, Kruisem, Lierde, Geraardsbergen, Zwalm, Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Oosterzele.

Op 20/10/2022 kreeg de Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen als eerste in Vlaanderen haar erkenning van de minister van Wonen. Op 6/12/2022 vond de Buitengewone Algemene Vergadering plaats waarop de omvorming van onze sociale huisvestingsmaatschappij tot Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen werd geofficialiseerd.

Woonmaatschappij Vlaamse Ardennen is sinds 01/01/2023 actief.