Wat is de actualisatie van de wachtlijst?

Bij een actualisatie wordt elke kandidaat-huurder aangeschreven. Het is de bedoeling dat je jouw gegevens controleert, de brief ondertekent en terugbezorgt. Als je niet meer voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden, word je geschrapt van de wachtlijst. Als je nog voldoet aan de voorwaarden maar je reageert niet op de brief, word je ook geschrapt.

Als je geschrapt wordt, kan je wel weer opnieuw inschrijven. Maar dan begint jouw wachttijd opnieuw te lopen.

Je wil op de wachtlijst blijven staan

Als je op de wachtlijst wilt blijven staan, moet je je kandidatuur bevestigen en aantonen dat je nog steeds voldoet aan de inkomensvoorwaarden. Dat doe je door binnen een maand te reageren op de brief en de vereiste documenten in te dienen.

Je vergeet te antwoorden

Als je niet binnen een maand reageert, sturen we een herinneringsbrief. Als je op de wachtlijst wilt blijven, is het heel belangrijk dat je deze herinneringsbrief binnen 15 dagen beantwoordt. Als dat niet gebeurt, verlies je jouw plek op de wachtlijst. Je bent dan niet langer ingeschreven voor een huurwoning.

Opnieuw inschrijven

Als je niet hebt gereageerd op onze brieven maar toch kandidaat wilt blijven, kun je je opnieuw inschrijven. Je komt op dat moment terug onderaan de wachtlijst te staan.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kandidaat-huurder