Wanneer en hoe betaal ik de huur?

Je moet de huur elke maand voor de 10e betalen via een bankoverschrijving naar rekeningnummer BE31 7995 5016 0255.

Wat als je de huur niet betaalt

Wanneer je de huur niet betaalt, kunnen we verschillende stappen ondernemen.

  • Eerst krijg je herinneringen om te betalen.
  • Daarna kan het OCMW/CAW bemiddelen en start de Preventieve WoonBegeleiding door CAW.
  • Vervolgens kan je opgeroepen worden voor een verzoening bij de Vrederechter.
  • Als je nog steeds niet betaalt, kan een advocaat je een rappel sturen, waarbij kosten en rente worden toegevoegd.
  • Ten slotte kan er een uitdrijvingsprocedure bij de vrederechter worden gestart, waarbij gerechtskosten en rente in rekening worden gebracht.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor huurders