Kom ik in aanmerking voor een huurprijsaanpassing?

In sommige gevallen kan het zijn dat we je huurprijs moeten aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer je gezinssituatie verandert of je inkomen daalt. Kom je in aanmerking voor een huurprijsaanpassing? Dan kun je daarvoor bij onze woonmaatschappij een aanvraag indienen.

Jouw gezinssituatie verandert

Er zijn minder mensen in je gezin

Wanneer er iemand binnen je gezin afstudeert, verhuist, pensioneert of overlijdt, dan verandert jouw gezinsinkomen. Wanneer dat het geval is, kun je dit aan de woonmaatschappij laten weten en berekenen we jouw huurprijs opnieuw. Je moet hiervoor wel de nodige bewijsstukken aanleveren. Wanneer je aan de voorwaarden voldoet, dan zal je huurprijs vanaf de volgende maand aangepast worden.

Er zijn meer mensen in je gezin

Komt je partner bij jou inwonen? Of verhuist je familie vanuit het buitenland om bij jou te wonen? Dan verandert jouw gezinssituatie en gezinsinkomen. We passen op dat moment jouw huurprijs aan op basis van het totale aantal mensen dat in de huurwoning verblijft. Deze huuraanpassing gaat in vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de extra persoon is ingetrokken.

Jouw inkomen is gedaald

Het kan soms gebeuren dat iemand binnen je gezin zijn job verliest of langdurig ziek valt. Op dat moment zal jouw gezinsinkomen (hopelijk slechts tijdelijk) lager liggen. Duurt dit langer dan 3 maanden? Dan kunnen we jouw huurprijs herberekenen. Daarvoor kijken we naar het gemiddelde inkomen over deze drie opeenvolgende maanden. Ligt dat gemiddelde inkomen minstens 20% lager dan het inkomen waarop de huurprijsberekening was gebaseerd? Dan passen we jouw huurprijs aan.

De herziene huurprijs blijft zes maanden geldig. Na deze periode moet je opnieuw de gezinsinkomsten van de afgelopen zes maanden indienen om te controleren of je inkomen nog steeds 20% lager is dan voorheen. Als je dit niet doet of als je inkomen niet meer 20% lager is, wordt de oude huurprijs opnieuw van toepassing.

De basishuurprijs verandert

Meestal passen we de huurprijsbasis pas na 9 jaar aan. Maar soms kan deze wel veranderen. Dat gebeurt bijvoorbeeld als de waarde van de woning met 10% stijgt door een grote renovatie, of als de waarde met minstens 5% daalt.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor huurders