Kom ik in aanmerking?

Als je wil inschrijven, moet je voldoen aan bepaalde voorwaarden. Dat geldt zowel voor jou als jouw eventuele partner. We geven een overzicht van de voorwaarden:

Je bent 18 jaar of ouder.

Je moet meerderjarig zijn om in aanmerking te komen voor een sociale koopwoning. Hierop zijn twee uitzonderingen:

  • Je bent jonger dan 18 jaar, maar woont al begeleid zelfstandig
    In dat geval kom je wel in aanmerking voor een huurwoning. Je bezorgt ons hiervoor een attest van de begeleidende dienst.
  • Je bent jonger dan 18 jaar, maar bent ontvoogd
    Ben je ontvoogd of heb je geen wettelijke familieleden meer die voor jou kunnen zorgen? Dan kun je jezelf op de wachtlijst aanmelden.

Je gezinsinkomen moet binnen de inkomensgrens vallen.

Om in aanmerking te komen, mag je gezinsinkomen niet boven de inkomensgrens vallen. We kijken daarvoor naar het inkomen van het meest recente aanslagbiljet. Wil je samen met je partner huren? Dan kijken we naar zowel jouw inkomen als dat van je partner. Er gelden ook maximumgrenzen. Wil je een sociale koopwoning of bouwgrond kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen.

Gezinstypeinkomensgrens in cluster 1 of 2Inkomensgrens elders in Vlaanderen
Alleenstaande zonder persoon ten laste45.193 euro43.140 euro
Alleenstaande met handicap49.706 euro47.447 euro
Gehuwden/ samenwonenden/ anderen67.783 euro64.703 euro
Verhoging per persoon ten laste*4.513 euro4.308 euro

* Een persoon ten laste kan een minderjarig kind zijn dat op jouw adres is ingeschreven of voor wie kinderbijslag wordt uitbetaald, evenals jouw minderjarige kind dat regelmatig bij jou verblijft. Ook iemand die erkend is als ernstig gehandicapt wordt als persoon ten laste beschouwd.

Je bezit geen woning of grond

Om je te kunnen inschrijven op de wachtlijst, mag je niet in het bezit zijn van een stuk grond of een woning (in België of in het buitenland).

Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister

Om in aanmerking te komen voor een koopwoning, moet je geregistreerd staan in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Als je staat ingeschreven in het wachtregister, kun je je niet aanmelden.

Documenten bij dit artikel

Informatieflyer voor kopers