Centraal inschrijvingsregister (bijna) van start

Vanaf 15 januari 2024 hebben de woonmaatschappijen in Vlaanderen geen aparte wachtlijsten meer voor kandidaat-huurders. Er is dan één centraal inschrijvingsregister (CIR) voor alle kandidaat-huurders in Vlaanderen. Het systeem wordt in fases uitgerold. Eerst zullen enkel de woonmaatschappijen dit zelf kunnen, vanaf 18 maart zal de burger ook zelf zijn inschrijving kunnen beheren: wijzigingen aanbrengen, nakijken op welke plaats hij staat… 

Dit kan via de website www.vlaanderen.be/sociaalhuren. Daar vind je ook meer informatie over het nieuwe systeem van registratie.

Belangrijk om weten

  • Iedere kandidaat-huurder zal op 15 januari in het CIR staan. Vanaf 18 maart zal de kandidaat zijn kandidatuur zelf moeten bevestigen om in orde te zijn. Vanaf 18 maart ontvangen al onze kandidaat-huurders een actualisatiebrief. Hierin zal duidelijk staan wat je als kandidaat huurder nog moet ondernemen om in orde te zijn.
  • Om dit alles goed voor te bereiden, heeft Wonen in Vlaanderen een freezeperiode ingelast tot 15 januari. Dat wil zeggen dat WMVLA momenteel geen inschrijvingen of wijzigingen kan ingeven. Je kan wel steeds langskomen om in te schrijven op papier. Wij zorgen er dan voor dat dit in het CIR terechtkomt. Vanaf 18 maart kunnen huurders dit helemaal zelf online doen. Hou dan zeker je identiteitskaart of itsme-app bij de hand.