Kom ik in aanmerking?

Snel weten of je in aanmerking komt voor Vlaamse woonlening?

Ontdek met deze test of je kans maakt op een Vlaamse woonlening. Neem je laatste aanslagbiljet van de belastingen er ook bij, dan kan je een eerste berekening maken van de rentevoet waartegen je kan lenen en hoeveel je maandelijks zal afbetalen voor jouw goedkoop woonkrediet.

Doe de online test!

Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister

Voor wie is de Vlaamse woonlening? De Vlaamse woonlening is beschikbaar voor zowel gezinnen als alleenstaanden.

  • Aanvrager: Dit is de persoon die de lening aanvraagt en de woning zal bewonen.
  • Ontlener: Dit is de persoon die verantwoordelijk is voor het terugbetalen van de lening.
  • Referentiepersoon: Dit is de aanvrager of de ontlener bij het afsluiten van de lening.

Personen ten laste: Dit zijn onder andere minderjarige kinderen van de referentiepersoon en personen met ernstige handicaps.

Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager op de referentiedatum in het bevolkingsregister of op een referentieadres ingeschreven staan.

Je inkomen is niet te hoog

Om een Vlaamse woonlening te krijgen, mag je inkomen op de referentiedatum een bepaalde limiet niet overschrijden. Dit maximuminkomen wordt bepaald op basis van je gezinssamenstelling en de locatie van de woning. Verschillende inkomstenbronnen worden meegeteld, zoals belastbaar inkomen, leefloon en tegemoetkomingen. Sommige inkomsten, zoals die van ongehuwde inwonende kinderen of gehandicapte familieleden, worden niet meegerekend.

Je inkomen mag op de referentiedatum niet lager zijn dan 10.795 euro. Als je inkomen minder dan dit bedrag bedraagt, worden je inkomsten van de laatste drie maanden voor de referentiedatum gebruikt om te beoordelen of je in aanmerking komt.

Je bezit geen eigendom

Op het moment van de ondertekening van de kredietakte mag je:

  • Geen volledige eigendom, erfpacht of opstal hebben op een woning, bouwgrond of kavel.
  • Geen recht van erfpacht, opstal of vruchtgebruik hebben op een woning, bouwgrond of kavel.
  • Geen zakelijke rechten inbrengen in een vennootschap.

Er zijn uitzonderingen, bijvoorbeeld als je een woning ten kosteloze titel hebt verkregen. Als je een sociale koopwoning koopt, gelden andere regels.

Voorwaarden aan de woning

De woning moet:

  • In het Vlaamse Gewest liggen.
  • Hoofdzakelijk bestemd zijn voor bewoning (tenzij ook voor handelsdoeleinden, waarbij het woongedeelte van grotere waarde moet zijn).
  • Voldoen aan veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen.
  • Gedurende de hele looptijd van de lening door de ontlener bewoond worden.

Je bent in staat je lening af te betalen

Jij als ontlener moet voldoende in staat zijn om de lening af te betalen en aan je normale gezinsbehoeften te voldoen.

Je hebt eigen financiële middelen

Je moet over enige eigen financiële middelen beschikken, en je moet de vereiste informatie verstrekken wanneer daar om wordt gevraagd.

Houd er rekening mee dat het Vlaams Woningfonds altijd het recht heeft om een Vlaamse woonlening te weigeren. Als tijdens de looptijd van de lening blijkt dat je onjuiste of onvolledige verklaringen hebt afgelegd, kan de lening worden opgeëist.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden waaraan je moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Vlaamse woonlening. Het kan nuttig zijn om contact op te nemen met de relevante instanties voor meer specifieke informatie.

Documenten bij dit artikel

prospectus Vlaams Woningsfonds